Forza Ninove vraagt dat stadsbestuur in actie schiet voor de middenstand en biedt steun aan

Forza Ninove stelt vast dat het oorverdovend stil blijft langs de kant van het Ninoofse stadsbestuur als het gaat over lokale maatregelen om de financiële gevolgen voor de Ninoofse middenstand in de mate van het mogelijke te beperken. Zo kan er volgens Forza Ninove bijvoorbeeld geen sprake zijn van het innen van de solidariteitsbijdrage die is ingevoerd voor de Ninoofse zelfstandigen. Ook tal van andere taksen en heffingen moeten onder de loep worden genomen. Er moet worden bekeken in welke mate deze taksen, belastingen en heffingen in tijden van Corona-crisis kunnen gehandhaafd blijven.

Investeer nu in mensen!

De stad Ninove heeft extra miljoenen gekregen van de Vlaamse Regering gezien de hoge score van Forza Ninove en de vrees voor een absolute meerderheid van onze partij in 2024. Uiteraard zijn we blij met deze middelen als ze op een doordachte manier worden ingezet. Wij vragen dat een deel van deze middelen gebruikt wordt om te investeren in de Ninovieters die het nu moeilijk hebben en dus niet zal geopteerd worden om hoofdzakelijk te investeren in stenen en een aantal overbodige prestigeprojecten, zoals voorzien in de meerjarenplanning.

Wij reiken de hand!

Forza Ninove vraagt het stadsbestuur om dringend samen te zitten met de oppositie om een aantal steunmaatregelen uit te werken voor de Ninoofse middenstand en kwetsbare groepen. In deze tijden van Corona-crisis moet het mogelijk zijn om partijoverschrijdend te werken in het belang van de Ninoofse middenstand en bevolking in het algemeen.

Laat het niet bij bloemen blijven!

Wij hebben sympathie voor de actie van Schepen Triest waarbij hij enkele verdienstelijke Ninovieters in de bloemetjes wenst te zetten. Wij hopen echter dat het niet alleen bij bloemen blijft maar dat er tevens dringend werk wordt gemaakt van concrete steunmaatregelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...