Forza Ninove vindt toestand serviceflats onaanvaardbaar!

Forza Ninove vindt de toestand van onze serviceflats onaanvaardbaar. De manier waarop men in onze stad met zijn bewoners omgaat, tart elke verbeelding. In volle zomer ziet de plaats waar de bewoners een praatje zouden kunnen maken of nog een beetje zouden kunnen genieten van het zonlicht er momenteel zo uit.

In plaats van gevangenissen te bouwen in Ninove zou men er beter eerst voor zorgen dat onze ouderen op een menswaardige manier hun spreekwoordelijke “oude dag” kunnen slijten. Op deze schandelijke maner worden de bewoners, die vaak minder mobiel zijn, verplicht om ganse dagen thuis binnen te zitten en dreigen ze sociaal volledig geïsoleerd te geraken. Forza Ninove eist dat er onmiddellijk wordt ingegrepen en de toestand wordt hersteld.

De huidige toestand getuigt van een compleet wanbeleid en een totaal gebrek aan respect voor onze ouderen. Het is duidelijk dat onze stad verder verkommert als gevolg van slecht bestuur. Hieraan moet dringend een einde worden gesteld.

Het is hoog tijd voor een ander en beter beleid. Het is hoog tijd voor Forza Ninove!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...