Forza Ninove verdeelt traditiegetrouw 3.000 euro onder Ninoofse carnavalgroepen

Nog een paar weken scheiden ons van carnaval. In deze laatste weken wordt door de verschillende carnavalgroepen met man en macht gewerkt om de praalwagen tijdig klaar te stomen, en de kostuums af te werken. 

Als blijk van waardering  voor het geleverde werk, biedt Forza Ninove, net zoals de vele voorgaande jaren, elke carnavalgroep een waardebon van 50 euro aan,  waarmee ze gerstenat kunnen aankopen, dat ze kunnen nuttigen tijdens deze laatste werkweken, of tijdens de stoet zelf.

Ons initiatief wordt nogal eens bekritiseerd door het stadsbestuur en ander pluimage, doch we ondervinden heel veel sympathie van de carnavalgroepen zelf.  Vandaar dat we de 3.000 euro carnavalssponsoring ook dit jaar willen verdelen onder de geïnteresseerde groepen, bovenop de persoonlijke sponsoring van affiches en onderleggers van vele eetfestijnen door de verschillende mandatarissen van Forza Ninove.

We beseffen immers maar al te goed dat iedere euro welkom is voor de groepen. 

Voor Forza Ninove is carnaval het grootste culturele evenement van de stad waar duizenden Ninovieters rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken zijn. Wij willen deze mensen op een bescheiden manier ondersteunen.

Groepen kunnen hun waardebon afhalen in het Forza Ninove-lokaal Café De Beurs, Langemuntstraat te Ninove.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...