Forza Ninove tegen plannen m.b.t. Burchtstraat-Beverstraat – Verlies parkeerplaatsen rampzalig voor handelaars

Forza Ninove verzet zich tegen de  plannen stadsbestuur m.b.t. Burchtstraat-Beverstraat

 Verlies parkeerplaatsen rampzalig voor handelaars

Forza Ninove is absoluut gekant tegen de plannen van het Ninoofse schepencollege in verband met de herinrichting van de Burchtstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat.

Forza Ninove is voor alle duidelijkheid absolute voorstander om de binnenstad (handelskern) een nieuwe look te geven, waardoor het aangenamer is om er te winkelen, en onze stad aantrekkelijker wordt voor potentiële klanten. Het geplande winkelcentrum aan de Brakelsesteenweg te Outer zal sowieso al grote concurrentie betekenen voor de handelszaken in de binnenstad.  W moeten er dus alles aan doen om de klanten naar onze binnenstad te lokken i.p.v. ze weg te jagen.

Doch door het schrappen van parkeerplaatsen (tot 28% minder parkeerplaatsen, alleen al in de Burchtstraat en de Beverstraat) maakt men het de Ninoofse middenstand nog moeilijker om te overleven. De middenstanders kreunen nu al onder een gebrekkige bereikbaarheid.

250 parkeerplaatsen (!) verdwijnen op OCMW-site en parking rechtover Twijndersplein

Bovenop de parkeerplaatsen die verdwijnen in de Burchtstraat-Beverstraat moet men bovendien rekening houden met een extra verlies van ongeveer 250 (!) parkeerplaatsen op huidige OCMW-raadslid-parking en de gratis parking rechtover het Twijndersplein. Hiermee is in de plannen geen enkele rekening gehouden.

Stadsbestuur jaagt mensen weg uit de stad !

Met deze plannen worden de klanten weggejaagd uit het centrum, waar nu al een acuut  gebrek aan parkeerplaatsen is. Op die manier wordt het voor vele lokale handelaars onmogelijk om te overleven.

In plaats van de Ninoofse middenstand te ondersteunen, worden er projecten gelanceerd die de doodsteek betekenen voor vele handelaars. Forza Ninove zal geen enkele ingreep steunen die het verdwijnen van parkeerplaatsen met zich meebrengt, integendeel.  Het stadsbestuur moet juist zorgen voor méér parkeerplaatsen!

Wij vinden dat de OCMW-site nog één van de weinig mogelijkheden biedt om extra parkeerplaatsen te voorzien in de vorm van een grote parkeergarage. Eens deze site is volgebouwd, alsook de gratis parking rechtover het Twijndersplein, rest er quasi geen enkele mogelijkheid meer om een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen te creëren.

Wij betreuren dat de Open VLD en CD&V meegaan in de plannen van Groen en SP.a om zoveel mogelijk wagens te weren uit de binnenstad.  Het is onaanvaardbaar dat de lokale middenstanders de prijs betalen voor een politiek compromis tussen de partijen in het schepencollege.

Forza Ninove stelt dan ook voor om de huidige plannen af te voeren.

Wij stellen daarentegen o.a. volgende ingrepen voor :

  • dringend werk maken van de bouw van een grote parkeergarage op de OCMW-site;
  • het eindelijk uitvoeren van ons voorstel om sms-parkeren in te voeren (reeds herhaaldelijk beloofd, doch dit blijft maar aanslepen);
  • verfraaien van de binnenstad, zonder schrappen van parkeerplaatsen;
  • het uitbreiden van het gratis kwartier parkeren naar 30 minuten (op dit moment heeft het betalend parkeren niets te maken met een betere mobiliteit of bereikbaarheid, maar is het pure geldklopperij);
  • het ondersteunen van de middenstand via de coördinatie en organisatie van evenementen die de mensen naar de binnenstad lokt.

Oprichting Forza Ninove -werkgroep Middenstand

Forza Ninove wil resoluut de kaart trekken van de Ninoofse handelaars en richt daarom de “werkgroep Middenstand” op.  Het is de bedoeling een actieplan op te stellen die de Ninoofse handelskern een nieuwe boost moet geven.  Alle handelaars zullen in de komende maanden bevraagd worden over hun verdere noden, bekommernissen en wensen.

Dit moet dan uitmonden in een 10-puntenplan dat in  2018 aan de kiezer zal worden voorgelegd.  We hebben Jürgen De Schrijver, zaakvoerder van JDS –Sport, bereid gevonden hiervoor zijn nek uit te steken en de werkzaamheden te coördineren.

 

 

Guy D’haeseleer

Fractieleider Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...