Forza Ninove is getalm m.b.t. uitbreiding cameranetwerk beu

Forza Ninove deed 8 jaar geleden reeds het voorstel om camera’s te plaatsen in de binnenstad om de veiligheid van de stad en haar burgers te verhogen.

Pas na aanhoudende druk van Forza Ninove en enkele daden van zinloos geweld, konden we deze linkse coalitie, na 8 jaar (!), overtuigen om overstag te gaan. Het is immers algemeen bekend dat deze coalitie een koele minnaar was van camera’s.

Uiteindelijk werd er dan toch overgegaan tot de plaatsing van camera’s. De helft van de voorziene camera’s werd door dit stadsbestuur echter geschrapt.

Forza Ninove ging hier uiteraard niet mee akkoord en wees op de zeer lage invulling van het kader van het Ninoofse politiekorps.  Zeker in deze omstandigheden was het onaanvaardbaar dat men schrapte in het aantal camera’s.

In oktober 2016 werd de eerste camera uiteindelijk geplaatst en pareerde men onze kritiek door te stellen dat er begin 2017 een analyse zou gemaakt worden. Men stelde toen in het vooruitzicht dat er voor het groot verlof nog een uitbreiding zou goedgekeurd worden van het cameranetwerk. Later werd dit uitgesteld tot september.

We zijn nu november en nog steeds werd de uitbreiding van het cameranetwerk niet goedgekeurd door de gemeenteraad.

Forza Ninove wil daden in plaats van woorden

Forza Ninove is het getalm meer dan beu. Ondanks de in 2016 gedane beloftes dat er na 6 maand zou beslist worden over een uitbreiding van een cameranetwerk, is er nog steeds niets gerealiseerd. We kunnen alleen maar vaststellen dat dossiers inzake veiligheid eindeloos blijven aanslepen.

Forza Ninove verzoekt dan ook dat de burgemeester minder stoere taal verkoopt in de media, maar dat ze haar woorden omzet in daden. Forza Ninove zal de uitbreiding van het cameranetwerk zelf agenderen op de volgende gemeenteraad.

 

Guy D’haeseleer

Fractieleider Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...