Forza Ninove eist ontslag Pascal Carael en ontbinding vzw Ninoverend

Forza Ninove wil na onthutsende hoorzitting vzw Ninoverend opdoeken wegens duidelijk financieel wanbeleid en zware wettelijke en deontologische tekortkomingen

Stad moet de organisatorische steun aan de Ninoofse Middenstand opnieuw in handen nemen.

Op 22 maart ll. werd er een hoorzitting gehouden met de verantwoordelijken van de vzw Ninoverend als gevolg van het onderzoek van volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer naar de werking van de vzw.  Uit de hoorzitting bleek dat de situatie nog erger is dan vermoed.

Boekhouding spoorloos

Tot op de dag van vandaag kan de vzw nog steeds geen boekhouding voorleggen omdat ….. ze er gewoon niet is.  Er is geen enkel kasboek of ontvangstenboek te bespeuren en uit de analyse van de facturen blijkt dat bepaalde bestuurders zelf aan de vzw gefactureerd hebben voor “diensten” waarvoor ze tot 38% en 120%!! commissie rekenden.  Dit is niet alleen wettelijk verboden, het druist ook in tegen alle vormen van openbare aanbesteding en deontologie.

Er geldt immers het absolute verbod voor bestuurders van een vzw om persoonlijk vermogensvoordelen te halen uit de vzw. Dit laatste is zelfs een strafbaar feit. Daarnaast werd er nog een ellenlange lijst van wettelijke, reglementaire en statutaire tekortkomingen vastgesteld.

Het reuzenrad waarvan de offerte nog steeds spoorloos is…..

Voorzitter Carael heeft geen enkel normbesef en is schoolvoorbeeld van de oude politieke cultuur

Het is onthutsend dat de voorzitter van de vzw, de heer Carael, op geen enkele manier tot inzicht is gekomen dat zijn functioneren volledig in strijd is met alle wettelijke en reglementaire verplichtingen.  Nadat Guy D’haeseleer de wanpraktijken aan het licht bracht was de enige bekommernis van de voorzitter van de vzw “het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarin uitdrukkelijk zou gestipuleerd worden dat de vzw geen verantwoording zou moeten afleggen voor bepaalde uitgaven”.  De oppositie doet immers te lastig, weet je wel. Bovendien zat hij op bepaalde momenten gewoon te liegen.

Guy D’haeseleer: “Deze man heeft geen enkele vorm van schuldbesef en is het vleesgeworden toonvoorbeeld van een totaal gebrek aan normen en waarden, kortom de oude politieke cultuur.”

Voor Forza Ninove is het nu genoeg geweest. Wij zullen op de volgende gemeenteraad het ontslag van de heer Carael vragen en bij uitbreiding de ontbinding van de vzw.  De stad moet opnieuw zèlf de regie in handen nemen en op die manier de verschillende activiteiten, die de Ninoofse middenstand moeten ondersteunen, organiseren. Op die manier kunnen de middenstanders zich bezighouden met hun kerntaak, het runnen van hun zaak, en kan het belastinggeld op een efficiëntere manier worden ingezet ten bate van de middenstanders.

Open VLD moet politieke bescherming van Carael stoppen!

Guy D’haeseleer vraagt het stadsbestuur in het algemeen en de Open VLD in het bijzonder om onmiddellijk te stoppen met de politieke bescherming van de heer Carael. Wat die allemaal gedaan krijgt van het stadsbestuur grenst aan het ongelofelijke en is deontologisch niet meer te verantwoorden. Aan de ons-kent-ons-politiek van Open VLD moet onmiddellijk een einde worden gesteld. Het is de oude politieke cultuur ten top!

Forza Ninove overweegt juridische stappen en zal ook de andere vzw’s onder de loep nemen

Forza Ninove doet een oproep aan de gemeenteraadsleden van de meerderheid om hun voorstel te steunen en voor eens en voor altijd komaf te maken met de ons-kent-ons-politiek. Wij bezinnen ons momenteel ook over juridische stappen in dit dossier. Dit zal onder meer afhangen van de uitslag van het debat op de volgende gemeenteraad.  Bovendien zal er ook gevraagd worden om, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst, de uitbetaalde subsidies terug te vorderen.

Forza Ninove zal nu ook de andere vzw waarvan Carael voorzitter is, namelijk de Ninoofse Karnavalraad, tot op het bot doorlichten. Het voorstel van Guy D’haeseleer om de verantwoordelijken ook in dit dossier uitleg te komen geven werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Forza Ninove eist dat die commissie spoedig samenkomt.

Voor meer info verwijzen we u door naar Guy D’haeseleer: 0495/48.36.97.

Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...