FORZA TV : Forza Ninove eist keiharde aanpak van jongerenbende Squad 94. Stadsbestuur andermaal in gebreke!

 

Leden Ninoofse jongerenbende “Squad 94” maken weer slachtoffers

Forza Ninove roept slachtoffers op klacht in te dienen bij de Politie en eist keiharde aanpak om deze bende van de straat te vegen via straatverbod en opleggen Gas-boetes

Forza Ninove kreeg de voorbije weken opnieuw verschillende meldingen binnen van jongeren die het slachtoffer zijn van de Ninoofse bende “Squad 94”. Deze Ninoofse jongerenbende kwam een hele tijd geleden in het nieuws door hun vechtpartijen aan het station van Ninove.

Meer bepaald gaat het over jongeren die deelnemen aan fuiven in “De Kuip” en die onder bedreiging verplicht worden geld, GSM of andere waardevolle bezittingen af te geven. Niet zelden wordt er geweld gebruikt. Er zijn zelfs meldingen waarbij jongeren slachtoffer worden van “steaming” (vorm van straatroof waarbij het slachtoffer, vaak op klaarlichte dag of op drukke plaatsen, wordt ingesloten door een groepje overvallers) onder bedreiging van een mes.

Verschillende leden van Squad 94 lopen school in de Ninoofse onderwijsinstellingen en zijn zelfs binnen de schoolmuren actief. Ze verplichten andere leerlingen, onder bedreiging, om waardevolle zaken zoals kledij, schoenen, GSM’s, enzovoort mee te brengen naar school om het daar aan leden van “Squad 94” af te geven.

Forza Ninove roept slachtoffers en ouders op om klacht in te dienen

Forza Ninove stelt vast dat vele jonge slachtoffers niets aan hun ouders durven vertellen, laat staan klacht indienen bij de Politie. Dit uit vrees voor represailles Ook ouders die wel op de hoogte zijn van de feiten, durven dikwijls de stap naar de Politie niet zetten. Forza Ninove roept alle slachtoffers op om dit wel degelijk te doen.

De Ninoofse Recherche boekte reeds zeer goede resultaten m.b.t. tot deze bende, doch kan maar actie ondernemen als er effectief klacht wordt ingediend.

Indien men echter toch teveel angst heeft om klacht in te dienen, doch over nuttige en bruikbare informatie beschikt, kan dit gesignaleerd worden via forzaninove@telenet.be. Wij zorgen er dan voor dat alle info bij de Politiediensten terechtkomen.

Forza Ninove eist actie van stadsbestuur door het opleggen van een straatverbod voor leden van Squad 94 en toepassing van GAS-boetes

Naast het gerechtelijk luik beschikt kan er ook bestuurlijk worden opgetreden door het stadsbestuur. Zij beschikt immers over een aantal bestuurlijke instrumenten die dit fenomeen effectief kunnen aanpakken. Forza Ninove betreurt dat het stadsbestuur op dat vlak passief toekijkt. We eisen dan ook dat er dringend een dossier wordt opgemaakt, op basis waarvan de leden van Squad 94 een straatverbod wordt opgelegd, en dat de GAS-boetes ook met betrekking tot dit fenomeen worden toegepast.
In het kader van de “gemengde inbreuken niet-verkeer” van het GAS-reglement, is het perfect mogelijk om op basis van artikel 58 (“het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen”) en artikel 59 (“hij die hem een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal”) het systeem van GAS-boetes in te zetten tegen deze bende.

Forza Ninove wil dat jongeren opnieuw zonder angst kunnen fuiven en naar school gaan

Forza Ninove aanvaardt niet dat jongeren met angst naar school moeten gaan omdat ze vrezen afgeperst te worden door leden van deze bende. Sommige jongeren durven zelfs niet meer deelnemen aan de fuiven (bende opereert vooral in en rond De Kuip).

Enkel een keiharde aanpak is hier op zijn plaats om deze criminelen van straat te vegen. Wij betreuren dan ook dat het stadsbestuur niet alle instrumenten gebruikt die haar ter beschikking worden gesteld. Het is tijd voor actie, zeker nu de eindejaarsfuiven en de grote vakantie in aantocht zijn.

Met een doordacht optreden kunnen we ook vermijden dat ouders het recht in eigen handen gaan nemen. Voor sommigen is de maat immers méér dan vol.

Guy D’haeseleer
Fractieleider Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...