Stadsbestuur redt vergunning moskee. Verwijderen asbestleien gevaar voor omwonenden. Forza Ninove dient klacht in en vraagt werken stil te leggen.

Forza Ninove werd deze morgen gealarmeerd door omwonenden van de moskee te Meerbeke. Men is er immers bezig met het afbreken van het dak van een deel van de moskee.  Ter plaatse konden we vaststellen dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet werden nageleefd en de omwonenden dus gevaar lopen.

Zo werden de asbestleien gewoon van het dak geklopt door werknemers met zware hamers, waardoor de leien in stukken van het dak vielen, waardoor de levensgevaarlijke vezels in het rond vliegen. Volgens de voorschriften mogen de leien niet gebroken worden; ze moeten voorzichtig verwijderd worden en in speciale zakken naar beneden gelaten worden in een container die kan worden afgedicht. Ook moet er een constante beneveling zijn van de leien om te vermijden dat vezels zich verspreiden.

Het is duidelijk dat de leden van de vzw niet van plan zijn zich aan veel regels te houden tijdens de verbouwingswerken.  Forza Ninove diende klacht in en vraagt om de werken stil te leggen en proces-verbaal op te maken. 

Ninoofs stadsbestuur redt vergunning moskee!

Schandalig is ook het feit dat het stadsbestuur de vzw heeft gecontacteerd met de vraag om dringend te starten met de verbouwingswerken, aangezien de vergunning zou vervallen op 14 april e.k.

Door burgemeester Tania De Jonge en haar schepencollege wordt duidelijk alles in het werk gesteld om de stemmen van de allochtone kiezers in 2018 binnen te halen : een moskee; hoofddoeken in het stadhuis en OCMW; geen kerstbomen of – stallen meer in de scholen; geen kruisen op de mijter van Sinterklaas; enz.. Wat is het volgende?

Beseft men nu echt niet dat we hiermee onze eigenheid, cultuur en Vlaams karakter te grabbel gooien? En dit allemaal om een paar duizend moslimstemmen te kunnen binnenhalen. Hoe kan Tania De Jonge de Ninovieters nog recht in de ogen kijken?…

(Later meer)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...