Forza Ninove blij met uitvoering voorstel sterretjesweide voor levenloos geboren kindjes

Voorstel Forza Ninove unaniem goedgekeurd en nu ook uitgevoerd

Op 21 november stelde Forza Ninove-gemeenteraadslid Guy D’haeseleer voor om een echte sterretjesweide in te richten op de begraafplaats van Ninove. Met het inrichten van een sterretjesweide willen we een plekje creëren waar ouders op een waardige manier afscheid kunnen nemen van een levenloos geboren kindje. Guy D’haeseleer vroeg om te voorzien in een steentje met een gravure van de naam en de geboortedatum van het kindje.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 november 2019. Forza Ninove is blij dat het goedgekeurde voorstel nu ook effectief is uitgevoerd. Voortaan zal een gedenkteken kunnen geplaatst worden op de grote ster waarrond de levenloos geboren kindje zullen worden begraven.

Wat voorafging

Vanaf 31 maart 2019 geldt volgende regelgeving volgens de ‘Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind’:

  • Geboorte van een levenloos kindje waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 180 dagen te rekenen van de bevruchting:

Er is een aangifteplicht op de burgerlijke stand van de geboorteplaats; ouders hebben de keuze om een voornaam/familienaam op te nemen in de akte van een levenloos kind; de namen van beide ouders kunnen vermeld worden in de akte (zowel indien gehuwd als ongehuwd); en men is wettelijk verplicht het kindje te begraven of te laten cremeren.

  • Geboorte levenloos kindje waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen na de bevruchting:

In dit geval is er de keuze voor aangifte en vrijwillige opmaak van een akte van een levenloos kind; de ouders kunnen een voornaam geven (familienaam niet voorzien); het kindje kan worden begraven of gecremeerd.

Kinderen die dus levenloos geboren worden voor een zwangerschapsduur van 140 dagen kunnen niet wettelijk worden aangegeven, krijgen officieel geen naam, en kunnen ook niet begraven worden.  Een kind dat levenloos geboren wordt, betekent een enorm verlies voor het hele gezin. Met het inrichten van een sterretjesweide willen we ook deze ouders, familie en vrienden een plekje geven waar ze op een waardige manier afscheid kunnen nemen en het verlies een plaats kunnen geven en verwerken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...