Forza Ninove biedt wisselmeerderheid aan in belang van Ninoofse handelaars !

Forza Ninove wil eerst uitvoering flankerende maatregelen alvorens plannen herinrichting binnenstad worden gerealiseerd

Iedereen is het erover eens dat de verfraaiing van de Ninoofse binnenstad een must is om het winkelen aangenamer te maken en nieuwe klanten te kunnen aantrekken.

Het grote probleem voor de handelaars is echter dat er onvoldoende parkeermogelijkheden zijn. Het stadsbestuur heeft onze binnenstad steeds maar laten volbouwen zonder rekening te houden met het verdwijnen van steeds meer parkeerplaatsen,  met alle negatieve effecten voor de bereikbaarheid van onze Ninoofse handelaars als gevolg.

Stadsbestuur verzwijgt verlies van 260 extra parkeerplaatsen

Het Ninoofse stadsbestuur had het steevast over een verlies van enkele parkeerplaatsen. In de plannen die deze week zijn voorgesteld zullen er van de 41 parkeerplaatsen in de Beverstraat -Oudstrijdersplein uiteindelijk 31 overblijven, of een verlies van ongeveer 25%.

Forza Ninove vindt het absoluut onaanvaardbaar dat in eerste instantie gezwegen werd over het extra verlies van 260 parkeerplaatsen op OCMW-site en parking rechtover Twijndersplein, en op die manier de handelaars om de tuin te leiden. Het is pas na actie van Forza Ninove dat men uiteindelijk toegaf dat dit er ook zit aan te komen.

Forza Ninove wil eerst uitvoering flankerende maatregelen alvorens parkeerplaatsen in Beverstraat-Oudstrijdersplein-Burchtstraat worden geschrapt

Op de info-vergadering van deze week was er bij de handelaars duidelijk de bereidheid om de voorgestelde plannen (mits verschillende aanpassingen) m.b.t. de herinrichting te aanvaarden, indien er eerst werk zou gemaakt worden van de uitvoering van de noodzakelijke flankerende maatregelen (sms-parkeren, problematiek van de bewonerskaarten; compensatie van het grote aantal parkeerplaatsen dat zal verdwijnen, enz..).

Op het einde van de vergadering werd echter duidelijk dat het stadsbestuur (onder druk van de oppositie en de handelaars) wel wou ingaan op het nemen van initiatieven m.b.t. flankerende maatregelen, maar dat de uitvoering van de geplande werken hoe dan ook zou verdergaan.  Dit is absoluut in tegenstrijd met de wil van de handelaars die duidelijk stelden dat eerst de flankerende maatregelen moesten zijn uitgevoerd, alvorens men met de werken m.b.t. herinrichting van de binnenstad zou beginnen.

Forza Ninove biedt wisselmeerderheid aan om wens handelaars te honoreren

Forza Ninove zal op de gemeenteraad van woensdag 26 april dan ook haar voorstel om eerst werk te maken van de flankerende maatregelen, ter stemming voorleggen.  We hopen de steun te krijgen van de ganse oppositie en enkele leden van de meerderheid om de wensen van de Ninoofse middenstanders te honoreren. Er moet een keuze gemaakt worden tussen 2 opties :

  • voor de verkiezingen nog vlug een plan realiseren, zonder eerst uitvoering van extra maatregelen, zodat men een pluim op de hoed kan steken, met alle dramatische gevolgen van dien voor de lokale middenstand;
  • of eerst werk maken van de flankerende maatregelen, zodat de herinrichting de lokale handelaars een boost kan geven.

Forza Ninove trekt resoluut de kaart van de Ninoofse middenstand en zal er dan ook alles aan doen om volgende woensdag 26/4 een meerderheid van de gemeenteraadsleden te overtuigen om het gezond verstand te laten zegevieren.

Guy D’haeseleer                     Stania Van Loo          Jürgen de Schrijver

Fractieleider Forza Ninove     gemeenteraadslid       Werkgroep middenstand Forza Ninove

0495/48.36.97                         0472/22.50.51             0478/32.16.40

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...