Forza Ninove beloont Ninovieters die morgen leeuwenvlag uithangen!

1 op 7 Vlamingen leeft in armoede en volgens de OESO blijft de belastingdruk de hoogste van alle Westerse industrielanden.

Terwijl wij allemaal koopkracht verliezen, blijft de geldkraan naar Wallonië onverminderd openstaan. Jaarlijks ziet elke Vlaming bijna 2.700 euro van zijn zuurverdiende centen naar het zuiden van dit land vloeien, goed voor 21 volle winkelkarretjes of 38 tankbeurten (van 70 euro).

Indien Vlaanderen zijn centen in eigen handen houdt, zou het bijvoorbeeld de pensioenen kunnen optrekken tot 70% van het laatste loon, en het kindergeld voor de eerste 3 kinderen kunnen verhogen tot 250 euro.  Met dit geld zouden we zo’n 1.700 rusthuizen of 94.000 sociale woningen kunnen bouwen. Daarom : Vlaams geld in Vlaamse handen!

De komst van een moskee te Meerbeke, en de daaraan verbonden toenemende verfransing en vervreemding van Ninove maken het noodzakelijk dat we ons Vlaams bewustzijn aanscherpen, en onze Vlaams identiteit beschermen.

We roepen alle Vlaamsgezinde Ninovieters dan ook op om morgen, ter gelegenheid van onze Vlaams-nationale feestdag de Leeuwenvlag laten wapperen.    Het is immers méér dan ooit nodig dat we ons bewust zijn van de waarde van die Vlaamse identiteit.

 Als blijk van waardering biedt Forza Ninove alle Ninovieters die de vlag uithangen gratis twee “Vlaamsche Leeuw-bieren” aan die u tijdens de dag kunt nuttigen.

Gezondheid!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...