Forza Ninove wil meer middelen voor en betere dienstverlening door Politie

Ninove, 20 september 2021

Tijdens de eerste fysieke gemeenteraad sinds de coronapandemie, zal Vlaams volksvertegenwoordiger en Ninoofs gemeenteraadslid Ilse Malfroot de burgemeester ondervragen over de digitale dienstverlening die momenteel wordt gehanteerd door de politie.

“Burgers voelen zich niet gehoord of worden afgescheept door de politie”

Niet Welkom!

Veel burgers voelen zich niet gehoord wanneer ze aangifte doen bij de politie, sommigen vinden zelfs dat ze stelselmatig worden afgescheept. Dat blijkt uit de dagelijkse getuigenissen van burgers bij onze raadsleden.

Digitaal werken kan als voordeel hebben dat je bij verlies van je e-ID bijvoorbeeld een digitaal attest kan opvragen, wat je een verplaatsing of een wachtrij aan het politiekantoor bespaart, maar toch zijn er aan dit systeem ook heel wat nadelen verbonden.

Ninovieters beklagen zich erover dat de politiediensten onbereikbaar zijn, dat het misdrijf of de klacht waarvan ze aangifte willen doen zelfs niet meer wordt genoteerd, dat de politie in het straatbeeld té weinig aanwezig is, dat alles voortaan elektronisch moet gebeuren en men het persoonlijke contact verliest, dat men wordt afgescheept, …

“Frustratie bij de politiemensen is groot, wegens alle regels en procedures”

Forza Ninove vindt de veiligheid van de Ninovieter de hoogste prioriteit en derhalve eist Forza dat het beleid dringend wordt omgegooid.

Forza Ninove viseert zeker de Ninoofse politie niet, want ook bij de politiemensen is de frustratie immens groot. Oorzaak van dit alles is de politieke regelneverij die steeds weer nieuwe en (vooral) méér regeltjes en procedures oplegt. Maar steeds meer regeltjes kunnen niet alles oplossen. De Ninovieter wil zich ook begrepen voelen, verwacht een luisterend oor en vraagt wat empatisch vermogen. Ja, zelfs van de ordediensten! Maar wat indien het de “gesprekspartner” aangeraden wordt om zo weinig mogelijk “op papier” te zetten? Tja: Dan groeit het ongenoegen van de burger pijlsnel en raakt het vertrouwen zoek. De hoogst toegelaten “actie” is de wijkagent uitsturen om de toestand ter plaatse te gaan relativeren, waardoor het ongenoegen nog méér groeit en het gevoel van “niet serieus genomen te worden” bij de burgers enkel nóg groter wordt.

Empathie (Grieks: ἐμπάθεια, invoelen) is inlevingsvermogen, het vermogen om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen. (Wikipedia)

“ Hoog tijd voor een nieuw beleid: meer mensen en middelen”

Daarom wordt het dringend tijd dat het beleid verandert zodat de dienstverlening aan en de veiligheid van de burgers opnieuw de allerbelangrijkste prioriteit wordt.

Ilse Malfroot zal de burgemeester vragen dat er meer mensen en meer geld wordt vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de burgers. Zo wil Forza Ninove opnieuw ruimere openingsuren van het commissariaat, en vooral meer blauw op straat om de veiligheid van de Ninovieters te garanderen en het veiligheidsgevoel een serieuze boost te geven.

In concreto wordt voorgesteld dat:
1) het commissariaat toegankelijk blijft tot 20:00 u ( i.p.v. tot 17:00 u nu)
2) de politionele diensten minstens 2 dagen per week zonder voorafgaande afspraak bereikbaar worden.

w.g. Ilse Malfroot

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...