FORZA TV : Dirk Van Herreweghe van Wakker Ninove naar Forza Ninove!

 

Beste Ninovieters en mensen van “Wakker Ninove”,

We kunnen zagen, klagen, aanklagen, duiden, bewijzen, debatteren, etc… en van op een afstand observeren wat er gebeurt, om daar vervolgens opbouwende (en soms vernietigende) kritiek en commentaar op te geven.

En dat loont… soms.

Helaas niet steeds!  Hoe goed ook de bedoelingen en hoe gefundeerd ook de argumenten zijn… de oren en ogen blijven soms blind, respectievelijk doof.

Op de zijlijn staan en de dingen die verkeerd aanvoelen aankaarten, brengt niet steeds soelaas. Soms is daadwerkelijk engagement echt nodig. En qua engagement heb ik toch al wel wat pijlen op mijn boog.

 • 26 jaar bestuurslid van VOSA (Vereniging Oud-leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege)
 • Lid van VVKS-Ninove (de skoeten van Ninof) vanaf ik 7 jaar” jong” tot ik 25 jaar “oud” was. Dus van welpje tot Oubaas / Jin-leider.
 • Lid van OSN (Oud-Scouts-Ninove) met als functies:
  • dirigent van het scoutskoor voor opname  CD “Brede Velden” n.a.v. 85 jaar Scouts Ninove.
  • Hoofd-foerier OSN-kampen gedurende 8 jaar.
 • 34 jaar Sociale Dienst in een regionaal Psychiatrisch Ziekenhuis.
 • Vanaf 2017 medebeheerder van de groep “Wakker Ninove”( initiatiefnemer: Rik Van Rossen) waar o.a. volgende items aangekaart werden:
  • De heraanleg van het “Dollar-kruispunt/ rotonde.
  • De problematiek van “De Diepe Straten”
  • De verkwanseling vanwege het stadsbestuur van de Abdijsite
  • De klachtenbrief van het Gemeentelijk Management Team (GEMAT) ten aanzien van het Schepencollege Ninove.
  • OPC parkeerbeleid
  • ….( zie Facebook “Wakker Ninove)

Maar zoals ik al zei: Niet steeds brengen kritiek en aanbevelingen daadwerkelijke verbeteringen teweeg. Ik vrees dat een “SAMEN”-gaan van een drietal politieke partijen (SP.A, Groen en CD&V) evenmin een garantie kan zijn om een nieuwe en vooral frisse(re) wind doorheen de Centrumlaan 100 te jagen. Ik ben er zelfs van overtuigd!

Daarom wil ik de uitdaging aangaan om van ONS Ninove een oord te helpen maken waar het op een veilige manier goed is te (ver)toeven, en te voorkomen dat Ninove verder verkwanseld wordt ter wille van valse en populistisch gekleurde “hogere maatschappelijke doelen”

Daarom zal ik mij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat stellen op de Forza-Ninove lijst.

Met de lichte toets van humor bij voorkeur,  met scherpe pen indien nodig,  maar met vastberadenheid alleszins.

Dirk Van Herreweghe

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...