Diftar : stadsbestuur klopt 500.000 euro extra uit de zakken van de Ninovieter.

De huisvuilregeling zoals we ze momenteel kennen zal ingrijpend veranderen vanaf juni 2021. Een systeem zal uitgerold worden waarbij de kost voor het opgehaalde huisvuil zal bepaald worden door het gewicht ervan. Met andere woorden: hij/zij die veel huisvuil aanbiedt zal meer betalen dan Ninovieters die maar een geringe hoeveelheid “buiten zetten”. Daar kan toch niet één weldenkend mens iets op tegen hebben hoor ik je zeggen. Inderdaad, op voorwaarde dat zij die minder vuilnis produceren ook minder betalen. En daar begint het schoentje wat pijnlijk te wringen.

Rudy Corijn (Forza Ninove) berekende dat de kostprijs voor huisvuilophaling voor eenieder met 50%  (Zegge en schrijve VIJFTIG PROCENT!) duurder zal worden. Voor de GFT (groene) container zal ook meer betaald worden vanaf 20 Kg. Hier begint ieder weldenkend mens toch al wat te twijfelen aan de goede (groene) bedoelingen van het hele project.

Indien we ook andere kosten die de Ninovieter als “vervuiler” zal neerdokken in rekening brengen dan zal geen énkel weldenkend mens meer het nieuwe (duurdere) systeem op applaus ontvangen.

Hieronder een schematisch overzicht:

tot 06/2021vanaf 06/2021
Restafval (gele zak):
per sticker
Gewogen ophaling (gemiddeld 8 kg)
1,5€Gewicht van de zak is gemiddeld 8 kg : 2,25€
kost aanbieding: 0,25
Diftar: 8 kg x 0,25=2,0€
10 kg = 10×0,25=2,5 +0,25=2,75€
15 kg = 15×0,25=3,75+0,25=4,00 €

Dus een stijging van 50% tot 166%
GFT (groene container)
Per sticker
1,8€20kg= 1,825€
kost aanbieding: 0,125€
Diftar: 20kg x0,085= 1,700€
30kg= 30×0,085= 2,55€+0,125=2,675€
50kg:50×0,085=4,25€+0,125= 4,375€
* vanaf +20kg per GFT container betaalt men méér!
*vanaf 40,89kg verdubbelt het tarief!
Containerparken0,05/0,10/ 0,200,075/0,15/0,25 = Een stijging van niet minder dan +50% !
Evenementen / buurthuizen2,5€ per/100 liter0,25€per kg
* 10kg = 2,5€
*vanaf 10kg betaalt men méér (dan in huidig systeem)

Bijkomend verplichte  kosten zijn:
*prefinanciering van de Ilva-rekening (19.000 gezinnen schieten elk 35 € voor ophaling.) 665.000 €
*kostprijs slot: 35 €
*jaarlijkse indexatie

Naast deze platte belastingverhoging incasseert ILVA vanwege de Vlaamse Regering een subsidie van 2.688.000 EURO, dit om de factuur voor de burger te verzachten. In realiteit verdwijnt deze subsidie op de rekeningen van ILVA.

Tenslotte nog een klein detail. Vanaf juni 2021 ( begin van het nieuwe systeem) tot eind december 2021 stijgen de “Diftar” inkomsten, dus de bijdragen van de Ninovieter, voor de Stad Ninove met +/- 225.000€.

Vanaf 2022 wordt dat recurrent op jaarbasis 500.000€ !

Besluit: De Ninovieter betaalt en Stad Ninove ontvangt!

Dirk Van Herreweghe

Redacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...