De dure knoeiwinkel van Wouter Vande Winkel

Tijdens de gemeenteraad van 25 april 2022 interpelleerde gemeenteraadslid Dany Goessens over het rapport ‘verkeersborden snelheidsbeperkingen stad Ninove’.

Door de vele klachten van burgers én politie over de ‘tegenstrijdige signalisatie’ en omdat er de voorbije jaren een wildgroei was ontstaan aan verkeerssignalisatie besloot het college van burgemeester en schepenen (CBS) om deze bordenjungle te onderwerpen aan een beoordeling van een specialist.

De deskundige begon aan zijn opdracht voor de prijs van 5.517,60 euro incl. BTW en leverde op 5 mei 2021 een definitief rapport af. Wij stelden ons alvast vragen bij het ‘definitieve’ van dit rapportje omdat enkel sprake is van snelheidsborden. Wat met parkeerborden, gebodsborden, verbodsborden, onderborden? Die waren immers ook vervat in de opdracht, want: “Er zal een externe firma aangesteld worden voor de controle van de geplaatste verkeersborden op het grondgebied van Ninove. (CBS van 7/9/2020)”.
Besluit: Dit rapport is allesbehalve volledig. Waar blijft de appreciatie van de rest van het oerwoud aan verkeersborden?
Hoe ondermaats de inhoud van het rapportje des te bovenmaats was het prijskaartje. Wat bleek? Bovenop de afgesproken kostprijs van 5.517,60 € werd voor ‘extra werk’ (Ja Hallo!) nog eens 2.323,20 € (+42%!) aangerekend.

Forza Ninove kan er niet bij dat men op het stadhuis blij is met een gedeeltelijk rapport dat bovendien veel meer gekost heeft dan voorzien. En het kon nóg beter! De ‘lijkenkast’ was blijkbaar nog niet leeg. Uit een Excel-bestand (goedgekeurd door het CBS), bleek dat de werkelijke prijs die betaald werd aan deze ‘specialist’ maar liefst 15.909,64 euro incl. BTW was. Een bedrag, goedgekeurd en doorgestuurd door hetzelfde CBS als antwoord op een schriftelijke vraag gesteld door Dhr. Goessens! (+288%!)

Na de OCMW-raad van 26 april 2022 kwam schepen Vande Winkel schoorvoetend aan het Forza-raadslid vragen waar hij dat bedrag van 15.909,64 euro gehaald had want ‘zij vonden dat nergens terug’. Het lijkt erop dat geen enkele schepen de notulen leest met antwoorden op gestelde vragen. Zelfs niet van het eigen departement. Dit is blijkbaar hoe de schepen ‘goed bestuur’ begrijpt.

Dat de dienst mobiliteit zwaar onderbemand is, daar maakt schepen Vande Winkel zelfs geen geheim van. Men slaagt er amper in werkwilligen aan te werven. Zou het daar dan toch een toxische omgeving zijn? Mensen die op die dienst werken verdienen een medaille voor moed en volharding. Het stadsbestuur moet snel maatregelen nemen om het personeelstekort weg te werken. Personeelstekort mag echter geen excuus zijn om het oerwoud aan verkeerd geplaatste verkeersborden niet op te lossen. Dit gaat immers om de verkeersveiligheid. Het kan echt niet zijn dat het aanleggen van regenboogzebrapaden en fietssuggestiestroken prioriteit krijgen. (Beide zijn zelfs niet eens wettelijk en ook de Ninoofse verkeerscommissie adviseert negatief voor wat betreft de regenboogzebrapaden). Toch blijft schepen Vande Winkel stug vasthouden aan zijn dwangneurose om de straten te blijven volkladden alsof het een kleurboek is.

Intussen bestaan, door een wijziging van het verkeersreglement, de meeste fietsstraten in Ninove niet meer. Een wijziging die niet eens opgemerkt is door de schepen van mobiliteit Vande Winkel. Gevolg hiervan is dat massa’s niet-bestaande verkeersborden her en der opgesteld staan in de stad.
Gelukkig vond de schepen wel nog tijd om op verschillende plaatsen nóg meer verf op de grond te kliederen voor de (zogezegde) ‘veiligheid van de fietsers’. Wij weten intussen wel beter.

Mijnheer de schepen: “Los de problemen op. Eis van de ‘verkeersspecialist’ dat hij zijn opdracht afwerkt en een compleet rapport aflevert. Nu is het wel makkelijk verdiend geld geweest.”
Is het kostenplaatje nu 7.840,80 euro of 15.909,64 euro? Ze zijn er nog niet uit op het stadhuis. Och ja, het is toch maar geld hé, geld van de burger waarmee gegooid wordt.

Dàt lijkt iets te zijn waar het Stadsbestuur nu wél uitermate goed in scoort: Belastinggeld over de balk gooien, schulden maken en de eigen dienstverlening ontwrichten.
Forza Ninove is in elk geval vastbesloten ook dit dossier op te volgen om dergelijke mistoestanden te blijven aankaarten.

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...