“Dag van de Markt” : non-communicatie kostte de burger opnieuw veel tijd en geld

De gebrekkige communicatie van het huidige stadsbestuur kostte de burgers terug veel geld.

Iedereen in Ninove zal het intussen wel al gehoord of gelezen hebben: dit stadsbestuur heeft nog maar eens geblunderd en de Ninovieter op kosten gejaagd. De “Dag van de Markt” bleek geen dag van de markt maar bleek dan uiteindelijk toch nog altijd een “Dag van de Markt”. Begrijpe wie begrijpen kan! Het kost de laatste tijd veel moeite om de beslissingen van dit stadsbestuur bij te houden. Deze misser van formaat kostte de burger weer een pak verloren tijd, geld en moeite.

We zetten de feiten even op een rijtje:

 • Op 20 maart 2018 beslist het college van burgemeester en schepenen om de marktdag in Ninove op 25 september 2018 te laten doorgaan. Ze beslissen eveneens om die dag gratis te laten parkeren in de ‘volledige binnenstad’ van Ninove. Deze beslissing wordt gecommuniceerd via de officiële webpagina van de stad Ninove. Iedereen die een beetje moeite wil doen, kan dit terugvinden ergens tussen de chaotische pagina’s op de site van de stad.
 • Dany Goessens, kandidaat voor Forza Ninove, volgt dit van nabij op en had voordien al vastgesteld dat de stad niet uitblinkt in zijn communicatie naar de burger toe. Daarom beslist hij om ruim op voorhand een deel van de bevolking in te lichten over de “dag van de markt” en het gratis parkeren die dag. Dus plaatste hij dit op zijn persoonlijke Facebook-pagina én op een populaire Facebookgroep waar veel Ninovieters dagelijks een kijkje komen nemen. Natuurlijk tagde hij ook de stad Ninove zelf zodat zij ook meteen op de hoogte waren van dit evenement. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat zij achter de feiten aanlopen.
 • Een ganse week lezen de mensen dit bericht en delen zij dit ook. Die populaire Facebookgroep wordt ook druk bezocht door een groot aantal gemeenteraadsleden en schepenen van de stad. Zij konden dit dus ook lezen. Niemand van deze mensen gaf enige commentaar op deze post.
 • Op 25 september loopt Guy D’haeseleer, lijsttrekker en gemeenteraadslid voor Forza Ninove, door de stad en ontvangt hij van verschillende mensen boze berichten omdat zij een retributie hebben gekregen van OPC wegens “geen ticket”! Onderweg spreekt hij één van de parkeerwachters aan en die vertelt hem dat ze enkel “in de blokken” geen ticket schrijven vandaag!
 • Guy D’haeseleer controleert samen met Dany Goessens de webpagina van de stad en stelt vast dat daar de “Dag van de Markt” nog altijd aangegeven staat op 25 september en dat er ook een “opschorting van betaling” geldt. Boos plaatst hij een bericht op Facebook en roept de gedupeerden op om de retributie niet te betalen.
 • Zeer kort daarna reageert de schepen van economie die Guy D’haeseleer verwijt verkeerde informatie te verspreiden.
 • Meteen volgen enkele linkse aanhangers én ook een andere schepen van dit stadsbestuur. Zij vallen Forza Ninove frontaal aan.
 • Verschillende mensen reageren hierop nadat Forza Ninove de bewijzen had geleverd dat zij (Forza Ninove) wel degelijk correcte informatie had verspreid.
 • De schepen van economie beseft dat hij verkeerd zat en geeft uiteindelijk zijn fout toe. De informatie van Forza Ninove en het bericht van Dany Goessens was wel degelijk juist.
 • De schepen van economie verontschuldigt zich voor zijn blunder bij Guy D’haeseleer en besluit om een regeling te zoeken om de mensen die verkeerdelijk een retributie hebben gekregen te vergoeden.

Onze conclusie:

 • Op 4 september 2018 besloot de schepen van economie om, omwille van electorale redenen,  de dag van de markt te laten plaatsvinden op 2 oktober 2018. Op die manier lag die dichter bij de verkiezingsdatum. Zo konden zij prominent aanwezig zijn op de markt in de hoop dat de mensen hen zich nog zouden herinneren op 14 oktober, verkiezingsdag.
 • De beslissing wordt genomen maar niemand in het schepencollege geeft de opdracht om de webpagina van de stad aan te passen. De communicatie over de dag van de markt zou maar beginnen na 25 september.
 • Niemand bij de stadsdiensten denkt eraan om intussen de datum aan te passen op de webpagina zodat de bevolking toch correct geïnformeerd wordt over de wijziging.
 • Niettegenstaande Dany Goessens ruim op voorhand melding gemaakt had van de “Dag van de Markt” op 25 september en de burgemeester en de schepenen goed wisten dat deze datum verkeerd was, reageerde niemand op deze – zogezegd – foute mededeling. Lieten ze dit betijen in de hoop dat ze hiermee Forza Ninove of de kandidaat konden beschuldigen van foute informatie?
 • Ze hadden sinds 4 september reeds weet van het verleggen van de datum van de “ Dag van de Markt”. Toch reageerde niemand van het stadsbestuur via Facebook. Ze zijn nochtans anders, samen met een bende linkse “trollen”, zeer snel om de communicatie van Forza Ninove af te breken. Nu reageerde niemand.
 • Op de – zogezegd verkeerde – Dag van de Markt waren ze er als de pinken bij om Forza Ninove te beschuldigen van het verspreiden van  “verkeerde informatie”. Ze lieten niet na om beschuldigende woorden te gebruiken, samen met een pak andere denigrerende opmerkingen.
 • Toen ze dan uiteindelijk merkten dat ze het allemaal zelf bij het verkeerde eind hadden, bleef het oorverdovend stil, op een paar uitzonderingen na, die duidelijk nog niet goed weten wanneer ze er goed aan doen om te zwijgen.
 • Feiten checken is duidelijk niet de sterkste kant van onze schepen van economie. Misschien heeft hij het te druk met zijn optredens bij Fred Tet & The Swinging Tepelboys. Misschien ligt zijn toekomst daar wel.
 • Onze schepen van openbare werken – die het ook niet kon nalaten om snel even na te trappen – overspeelde in ieder geval ook zijn hand en toen wij hem confronteerden met de feiten deed hij een halfslachtige poging om de meubelen nog te redden. Hierbij verwees hij naar de officiële webpagina van de stad als “een stoffige bibliotheekkast met een lade vol met verouderde boeken”. Die uitspraak laten we volledig voor zijn rekening
 • Deze non-communicatie, waar dit stadsbestuur een patent op heeft,  bracht evenwel opnieuw geld op. Geld dat de stad en OPC maar al te graag ziet binnenstromen. OPC roomt immers een pak van de bruto-inkomsten af. Parkeermeters en retributies zijn een zeer lucratieve markt die per jaar meer dan een miljoen euro opbrengt.  Ook voor de stadskas. De stad krijgt immers ook een deel van de opbrengsten. Een belangrijk deel gaat naar de zakken van OPC. Zij hebben er dus alle baat bij om zoveel mogelijk mensen te “beboeten”.

Om af te ronden:

Forza Ninove verstrekt correcte informatie naar de bevolking en doet er alles aan om hen te beschermen tegen dergelijke politieke spelletjes van een op zijn laatste benen lopende meerderheid. De fut is er duidelijk uit bij deze meerderheid. De woorden van de schepen van mobiliteit spraken boekdelen “de Dag van de Markt wordt georganiseerd door de schepen van economie, dat is zijn bevoegdheid”. Met andere woorden “ik hou er mijn handen af”. De klad zit er duidelijk in.

Het is tijd voor Forza Ninove. Stem daarom op 14 oktober voor ons, wij brengen u de juiste feiten en staan er voor onze bevolking.

 

Dany Goessens

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...