Column Dirk Van Herreweghe: DIF-TAR wordt GIF-TAR

DIF-TAR wordt GIF-TAR

We schreven nog niet zolang geleden over de gevolgen van het nieuwe systeem van huisvuilophaling. De conclusie was dat de Ninovieter  meer centen zal moeten afdokken voor het systeem dat Diftar werd genoemd en dat het de Stad Ninove op jaarbasis recurrent een slordige 500.000€ zal opbrengen.

Die manier van fondsen verzamelen klonk waarschijnlijk als muziek in de oren van ILVA. Een extra rondje incasseren: daar droomt toch elke organisatie van? Kwade tongen beweren dat één en ander in scène werd gezet waardoor Ninovieter nog een extra “kleine” kost zal moeten ophoesten voor het systeem dat hem /haar door de strot werd geduwd.

Waarover gaat het?:

ilva plande een LAATSTE ophaalronde op 24/05/2021 voor “de gele zakken” (of “Restfractie”). Althans dàt stond te lezen op de website van de afvalverwerker. 24 mei was echter Pinkstermaandag. Gedisciplineerde Ninovieters boden die bewuste maandag hun laatste “gele zak” aan, zich van geen kwaad bewust. Maar de ilva-koppen hadden echter ook vastgesteld dat Pinkstermaandag een wettelijke feestdag was en dus deden ze een ophaalronde op vrijdag 21 mei. Dus 3 dagen voordien! Wat moest er gebeuren met de aangeboden gele zakken die op maandag aan de deur werden gezet. Zou ilva een extra ophaalronde plannen? Forza kreeg nogal wat telefoontjes van ongeruste Ninovieters waardoor enige actie diende ondernomen.

Forza-gemeenteraadslid Dirk Verdoodt nam telefonisch contact op en deed de Kafkaiaanse situatie uit de doeken (naam van de medewerker is in ons bezit maar we willen deze uitvoerende werknemer niet ten schande zetten. De ilva-verantwoordelijken nemen nu eenmaal niet de telefoon op!) De oplossing zou er als volgt uit zien: De gele zakken zouden NIET meer opgehaald worden. Op de vraag wat de getroffen Ninovieter moest doen met zijn “laatste gele zak” kreeg Dhr. Verdoodt het antwoord dat men die zak niet op de stoep mocht laten staan maar dat de inhoud ervan moest overgegoten worden in de nieuwe (grijze) container. Mochten die gebruikte maar niet opgehaalde zakken ingeleverd worden voor restitutie? Neen Mijnheer dat gaat niet want ze zijn al gebruikt!

Ola Pola: wacht eens even! Die mensen betaalden al hun “gele zakken” aan 1.5€ per stuk. Terugbetaling kan niet maar de aangeboden vuilnis moet in de nieuwe container, waarvoor opnieuw betaald zal moeten worden. Toch wel een zéér bedenkelijke manier van dienstverlening lijkt ons dat! Maar liefst  2 keer betalen voor hetzelfde hoopje afval.

En vandaag doet zich een gelijkaardig fenomeen voor met de laatste ronde “groene GFT-container” waarop een oranje sticker dient gekleefd. Om 18.00u staan nog steeds containers te wachten op een rondje ophalen door ilva. Nu klonk het dat een aantal vrachtwagens in panne stonden. Die stickertjes zullen hetzelfde noodlot ondergaan als de “gele zakken” Toeval? Ho maar! Telkens bij een laatste ophaalronde loopt het grondig mis. Vooral dan voor de Ninovieters, want ilva passeert 2 ophaalronden (groene containers en gele zakken) telkens 2 keer langs dezelfde kassa: de portemonnee van de Ninovieter.

Het zou niet meer dan billijk zijn mocht ilva de eerste grijze-diftar ophaalronde gratis maken! Zoniet is dit systeem een vergiftigd geschenk en wordt Diftar eerder Giftar!

P.S. Terwijl dit stukje geschreven wordt is de bewuste info op de website van ilva “verdwenen”. Raar toch. Vind je niet?

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...