Column Dirk Van Herreweghe Parabel: Het lelijke Eendje

Hoe sprookjes ontstaan en nog in lengte van jaren verder leven.

Er was  eens … een hoge ambtenaar in Ninove. Je zou denken : “die zit daar gebeiteld voor eeuwig en drie dagen”, maar ik moet Ued. teleurstellen. Blijkbaar is niets nog zoals het geweest is want de secretaris, die oorspronkelijk OCMW-secretaris was, werd door tal van  hersenspinsels van de ontelbare regeringen in dit Bananenrepubliekje via decreten, wetten en procedures verheven tot een soort van “algemeen” secretaris van OCMW én Stad Ninove. Dit lelijke eendje paste echter niet in het totaalplaatje van de politieke meerderheid en werd uit het nest verdreven, verguisd en letterlijk “buiten gesmeten” zoals dat met lelijke eendjes nu eenmaal gaat.

Nomen est omen! En dat zouden we geweten hebben! Tijdens het bewind van DJ Tanja werd van overheidswege beslist dat Stad en OCMW moesten samenvloeien. Dit betekende in concreto o.a. dat de secretaris van het OCMW decretaal ook tot secretaris van de stad Ninove werd gebombardeerd. En nu begint het interessant te worden, want het “boterde” namelijk niet zo goed binnen de Ninoofse officiële gelederen. De boter brandde zelfs zoveel aan dat de verantwoordelijken van de stadsdiensten een briefje schreven ter attentie van het vorige bestuur (dat trouwens grosso modo identiek is aan het huidige ondanks de resultaten van de stembusgang van 2018!). Een aangetekend briefje waarin de MAT-verantwoordelijken ( zoiets als diensthoofden) hun ongenoegen uitten over de manier waarop het Stadsbestuur met het eigen personeel, functionarissen en ondergeschikten omging. Grote politieke heisa alom met crisisberaad, gazettenpraat, verdachtmakingen, aantijgingen, geheim overleg, TV-interviews,.. Kortom de hele annekesnest en reutemeteut.

Maar blijkt dat in Ninove zeer creatieve geesten huizen. Uit een hoge Liberale Hoed (nietwaar  mijnheer Vanderpoorten?) werd een magistraal-geniale zet getoverd waardoor de  klachtenbrief ineens als onbestaande werd verklaard. Hokus Pokus en ..wég! Straffe kost! Mensen stonden met een niet-bestaande brief in de hand te zwieren (Les lacs du Connemaras waardig) en de niet-brief stond op tal van sociale media verspreid. Is Franz Kafka wel zeer ondubbelzinnig overleden? Die “onbestaande brief” kun je aan het einde van dit artikeltje (nog eens) lezen.  

Resultaat: Het lelijke eendje werd ook daadwerkelijk geslachtofferd op het liberale altaar voor deelname aan “stoute” initiatieven zoals (protest)brieven onderschrijven etc… Een degradatie volgde en men kon zonder zorgen (dacht men) er volop tegenaan gaan om  een andere en betere secretaris -die door de decretale wetgeving als “Algemeen Directeur” werd herbenoemd- in stelling te brengen. De Heer Bart Baele viel die (op zich zeer respectabele) eer te beurt. De man deed zijn uiterste best en leidde bestuurlijk Ninove naar een nieuwe modus operandi. Waarvoor oprechte dank! De man kon waarschijnlijk ook niet bevroeden dat hij in een wespennest zonder voorgaande zou terechtkomen en na een lange inloopperiode het hoofd zou moeten buigen ten gevolge van een kollossale blunder van de Centrumlaan 100. De Romeinen wisten het al: “Cave Canem” ( Let op voor de hond!) Want wat deed het lelijke eendje dat zich ook nog eens “een gebeten hond” voelde als verguisde en uitgespuwde secretaris? Zij ging haar gelijk vragen bij de Raad Van State. Dit rechtscollege/ nationaal instituut met aanzien en gezag velde na rijp beraad en lezingen een Arrest waarvan het besluit was dat de secretaris ONTERECHT uit haar functie(s) was ontzet. (Dit is kort door de bocht maar wel de essentie van het arrest!) En met de loop der jaren werd het verstoten lelijke eendje na uitspraak van dit hoge rechtscollege een sierlijke zwaan. “Het kan verkeren” zei Bredero. (en gelijk had hij). Bovendien liepen de advocaat- en procedurekosten tot 2020 (!) op tot het slordige bedrag van maar liefst 27.204,75 €. Gelden afkomstig van de belastingbetaler om DJ Tanja haar “koppeke” te laten uitwerken. Moet er nóg meer zand zijn?

Wat zijn nu de gevolgen voor ons “Denderend Stadje” wars van de financiële aderlating? De heer Bart Baele mag als Aldi ( lees: algemeen directeur) zijn schup afkuisen omdat de stad in het verleden een majeur verkeerde beslissing nam, waardoor de destijdse secretaris op de schopstoel werd gezet. Intussen is geweten dat Dhr. Bart Baele aan de slag kan gaan (wat een chance!) in een gelijkwaardige functie in Oudenaarde. We wensen hem hierbij méér dan een succesvolle toekomst met heel wat minder turbulentie dan hier in Ninove. Bart: Het moge je goed gaan! Het komt de geëngageerde en nieuws-gierige Ninovieter voor dat de flaters van de Centrumlaan 100 zich opstapelen met een frequentiesnelheid waarbij elke F16-piloot duizelig wordt. Indien noodzakelijk of gevraagd kan hierover nog wel een aanvullend verhaaltje op papier gezet worden. Maar: overdaad schaadt. Liever twee of drie artikeltjes die nog “behapbaar” zijn dan één groot en uitvoerig artikel waar -gelet op de lengte- geen mens naar kijkt.

Mogen we tenslotte ook nog een kleine prognose maken? Hoe zal de – bij Arrest van de RvS- vroegere secretaris Carine Coppens (de naam moest toch wel een keertje vallen) het huidige stadsbestuur weten te appreciëren na obligate restitutie in haar functie(s)? Wedden dat het “van harte zal zijn”? Je zou trouwens voor minder aversie krijgen van de wijze waarop de stedelijke overheid omgaat met haar onderdanen en functionarissen. Persoonlijk denk ik dat het absoluut geen wandeling langs het Brugse Minnewater zal worden. Om de memorie van nogal vergeetachtige Ninovieters  op te frissen, publiceren we nog eens de brief die “nooit heeft bestaan” en die oorzaak was van de hele miserie voor de huidige Algemeen Directeur, het gezichtsverlies van het bestuur en de jarenlange politieke malaise in de  “Stede van Ninove”.
Volgt nu die bewuste “onbestaande” brief

Uit respect voor het stadspersoneel werden de namen van de MAT-verantwoordelijken weggeknipt. We hebben ze wel maar publiceren ze niet.

Zwaan op Minnewater (Brugge)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...