Buurt bezorgd over de aanleg van een speelplein in de Ophemstraat te Voorde

                                                                                                                           

Ninove, 21 oktober 2022

Het stadsbestuur plant de aanleg van een speelterrein in de Ophemstraat te Voorde.

Speeltuintjes zijn op zich een goede zaak, zo oordeelt ook Ilse Malfroot, samen met heel wat (groot)ouders, die zich graag met hun (klein)kindjes even gaan ontspannen. Maar…

Speeltuintjes moeten op een veilige locatie worden aangelegd. En net die veilige locatie (én de mogelijke eventuele calamiteiten) baren Forza Ninove en de buurt enigszins zorgen.

Op dit eilandJE zou een speeltuintje komen. Die tweede ambulance kan er beter steeds stand-by zijn!

Forza Ninove is helemaal te vinden voor de aanleg van kleinschalige speelgelegenheden in de deelgemeenten. Dus ook in Voorde. Of de voorziene locatie in de Ophemstraat te Voorde -pal in een bocht en verkeer rond eromheen wel de meest geschikte plaats is voor inplanting van een kinderspeelpleintje houdt ondergetekende samen met alle andere Forza mandatarissen -met bezorgdheid- bezig. Bij de inplanting van een speeltuintje moet de nadruk liggen op de totale veiligheid voor onze kleinsten. Het moet een plek zijn waar ze rustig en zonder zorgen kunnen genieten van sport en spel. We weten dat kinderen soms zodanig opgaan in hun spel dat ze zeer impulsief kunnen reageren. Je durft er niet aan denken welke desastreuze gevolgen er zouden ontstaan mocht eentje ongecontroleerd (impulsief) de straat oplopen (vb achter een bal of wat dan ook) in precies die onoverzichtelijke bocht aan de Ophemstraat. Een ander minpunt is de zeer beperkte parkeergelegenheid ter plaatse. (Groot)ouders brengen de speelgrage kinderen nogal gemakkelijk met de wagen. Ook deze evaluatie krijgt een onvoldoende op het rekwest.  Al deze argumenten stemmen toch tot nadenken over het ‘waar en hoe’ van deze voorziene inplanting. Een groot politicus, kopstuk van wat nu tot ‘Vooruit’ herdoopt is zei ooit: ‘Agir et puis réfléchir’. Forza Ninove is eerder adept van: ‘Eerst denken en dan pas handelen’. En zo heeft elkeen zijn eigen spelregels, of -zo u wil- morele waarden. Voor de geïnteresseerde lezer. Die politicus luisterde naar de naam Achilles Van Acker. (Louter ter volledigheid.)

Ilse Malfroot, zal de schepen van jeugd hierover dan ook interpelleren tijdens de gemeenteraad van maandag 24 oktober. Ze zal bijvoorbeeld vragen naar de kostprijs van dit project en of er vooraf werd overlegd met de buurtbewoners over de locatie en het veiligheidsaspect. Wordt de straat nadien eenrichtingsverkeer om verkeersoverlast te weren? Zullen er bijkomende verkeerscontroles gehouden worden? Een ander oud zeer betreft het onderhoud van al wat groen is. Wie zal instaan voor het onderhoud van het terrein? Ook een aantal buurtbewoners uitte reeds de bezorgdheden over mogelijk te verwachten vandalisme en overlast. Tenslotte zal moeten overgegaan worden tot het plaatsen van een omheining rondom dat eilandJE of het aantal ongevallen zal nauwelijks bij te houden zijn.

Ilse Malfroot is alvast, samen met de buurt, terecht bezorgd over zowel de veiligheid van de locatie, de daarmee gepaarde overlast en het onderhoud van het terrein. We zien immers al jaren dat periodiek onderhoud van voet- en wandelpaden, vooral dan in de deelgemeenten, GEEN prioriteit is van het huidig stadsbestuur.

De vraag is dus of dit project op die locatie wel een goed overwogen investering is!
Niet het minst ‘voor-de’ 😉 Voordenaars.

w.g. Ilse Malfroot
Vlaams volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Forza Ninove
0499 86 50 32

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...