Aangenaam, Louis XIV? Neen, Pascal Carael!

Van Lodewijk XIV, ook gekend als ‘Le Roi Soleil’, is geweten dat hij nogal megalomane ideeën had. Inclusief wat het zelfbeeld betrof. Getuige de exuberante uitgaven voor tuinaanleg, feesten en banketten in het Versailles-paleis, kledij, potverteren enz.

Kasteel Versailles

Voor wat betreft groteske ideeën heeft de geschiedenis ons bij tijd-en-wijlen rijkelijk bedeeld. En neen dan hoeft het niet steeds te gaan over de vroegere ‘Vladimir Poetins’ in de geschiedenis. In de jaren 1880 was er ene Willem Kloos die dichtte: ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’.

Zou het kunnen dat er in ons eigenste Ninove stilaan een figuur opstaat die zich in de strijd der groteske persoonlijkheden wil werpen?

Persoonlijkheidskenmerken:

  • Lak aan afgesproken gedrags- en organisatieregels
  • Vrije interpretatie van gemaakte vergaderafspraken
  • Vóór de beurt spreken en liefst in de naam van anderen
  • Adept van absolute non-transparantie in rekeningen en financiën
  • Rijkelijke subsidiehonger
  • Aan de kant schuiven van stedelijke ambtenaren wegens persoonlijk overbodig bevonden
  • Ongevraagd evalueren en quasi afvoeren van stadsdiensten
  • Onomwonden ‘om de vinger draaien’ van de bestuursmeerderheid

 Van Lodewijk de 14de weten we dat hij definitief naar ‘Het Elysium’ verhuisde in 1715. Frankrijk lag inmiddels financieel op zijn gat en veel Fransen leefden in armoede.

Van onze ‘God in ’t diepst van zijn gedachten’ is dan weer geweten dat hij op het einde van zijn leven last had van obsessieve verlatingsangst en dat hij in de jaren 1890 opgenomen was in een psychiatrische kliniek, waar hij werd onderworpen aan elektrotherapie.

Willem Kloos

Hopelijk vergaat het onze plaatselijke grootheid niet zo!

Zoals een schoenmaker best bij de eigen leest blijft, zouden we willen suggereren dat een garagist bij zijn Opel blijft om gespaard te blijven van storm en ontij zoals zijn ‘voorgangers’ aan den lijve ondervonden.

Niet dat we hem het epitheton ‘Soleil’ willen aanmeten. Dat is misschien wat hoog gegrepen in het heelal. ‘Luna’ moet wél kunnen. Enkel opletten dat hij er geen ‘tik’ van krijgt. Een zogen. Lunatic!


Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...