79% leefloof Ninoofs OCMW naar niet-Europese vreemdelingen!

79% van het Ninoofse leefloon gaat naar Niet-Europese vreemdelingen!!

Methodiek: de genieters van het leefloon via het OCMW werden in twee groepen verdeeld. De eerste groep waren de leefloontrekkers afkomstig uit de Europese Unie. De tweede groep omvat alle leefloners afkomstig uit landen buiten de EU.

Een 6-tal jaar geleden deed ik onderzoek naar het aandeel van niet-Europese vreemdelingen in de totale uitgaven voor het leefloon. Toen ging ongeveer 66% van het leefloon naar niet-Europese vreemdelingen. Voor het laatste jaar waarvoor er volledige gegevens beschikbaar zijn (2016) werd per maand gemiddeld 163.000 euro uitbetaald aan leeflonen. Hiervan ging 128.000 euro naar de groep van niet-Europese vreemdelingen. Het aandeel is dus opgelopen tot 79% van het totale leefloonbudget! Dit heeft niets meer met solidariteit te maken, maar is een regelrechte aanslag op ons sociaal systeem.

HOEVEEL BEDRAAGT HET LEEFLOON VAN EEN ERKENDE ASIELZOEKER? Ter vergelijking: Na een hele loopbaan te hebben bijgedragen tot onze sociale zekerheid bedraagt het gemiddeld werknemerspensioen in België ongeveer 1.300 euro netto. Een erkende asielzoeker in ons land krijgt van het Ninoofse OCMW niet minder dan € 910 leefloon als alleenstaande of € 1.255 als gezinshoofd. Bovendien wordt hun statuut bij het ziekenfonds in orde gebracht, zodat ze onmiddellijk ook alle rechten hebben op het vlak van de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten. Tevens wordt ook kindergeld uitbetaald. Dit allemaal zonder ook maar 1 eurocent te hebben bijgedragen aan ons sociaal systeem of 1 dag te hebben gewerkt. Erkende vluchtelingen hebben bovendien nog recht op een kaart met kortingen bij hun inkopen bij de “sociale kruidenier”.

 

Guy D’haeseleer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...