50% VAN “NIEUWKOMERS” IN NINOVE ZIJN VREEMDELINGEN

Cijfers immigratie Ninove zijn ronduit dramatisch

Dat onze stad vervreemdt en verfranst, merkt elke Ninovieter dagelijks in de straten en winkels. Uit het jaarverslag van de Politie blijkt dat de bevolkingsaangroei steeds maar sterker wordt en maar liefst 50%.(!) van de nieuwkomers vreemdelingen zijn. Dit is ronduit dramatisch en leidt op relatief korte termijn tot een onleefbare stad. Zeker gezien het feit dat het overgrote deel Franstaligen zijn die geen woord Nederlands spreken.

NINOOFSE SCHOLEN VERFRANSEN IN SNELTEMPO

In maart 2017 analyseerde gemeenteraadslid Ilse Malfroot de cijfers in verband met de ‘ontnederlandsing’ van onze stad. Intussen zijn er meer cijfers gekend. Deze zijn nog alarmerender dan vorige jaren. Uit nieuw studiemateriaal is gebleken dan de immigratie uit niet-Europese landen jaar na jaar stijgt. Intussen is 15,58% van Groot-Ninove van vreemde origine (cijfers STATBEL). Rekening houdend met het feit dat het overgrote deel van de vreemdelingen in de stad zelf woont, leidt dit tot de conclusie dat in bepaalde wijken de toestand ronduit onhoudbaar geworden is. In sommige delen van de stad zijn de autochtone Ninovieters bijna een minderheid. Hierdoor komt het Nederlands in onze stad steeds meer onder druk te staan. Veel van deze inwijkelingen zijn immers het Nederlands niet machtig. Vooral het gemeenschapsonderwijs (Atheneum) in Ninove telt veel leerlingen van vreemde origine. In maart 2017 berekende Forza Ninove- gemeenteraadslid Ilse Malfroot nog dat 27,19% van de leerlingen in het Atheneum anderstalig waren (cijfers 2016). Dit aantal is intussen opgelopen tot 33,51%. Verdeeld over de 5 grootste scholen zijn meer dan 20% van de leerlingen anderstalig. Dat wil zeggen dat 1/5de van de leerlingen thuis geen Nederlands meer spreekt.

Dat wil ook zeggen dat die vreemde ouders in de stad onze taal niet spreken en al hun boodschappen moeten doen in een vreemde taal. Nieuwe cijfers voor 2016 van Kind en Gezin tonen aan dat 32,2% van de Ninoofse ouders met schoolgaande kinderen (verdeeld over alle Ninoofse scholen) thuis geen Nederlands spreekt. Onze taal en cultuur komen dus steeds meer onder druk te staan. Het stadsbestuur werkt deze evolutie nog meer in de hand.Hoog tijd voor Forza Ninove!

Dany Goessens

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...