2de ziekenwagen Ninove : de “leugens van Guy D’haeseleer” blijken bittere waarheid: Beroepsambulancier terug naar Aalst!

 

De “leugens van Guy D’haeseleer” volgens “Burgemeester” Tania de Jonge blijken bittere waarheid.

In plaats van ook de 2de ziekenwagen volledig te bemannen meldde Guy D’haeseleer enkele weken geleden dat Ninove haar 2de ziekenwagen volledig dreigde te verliezen.  De beroepsambulancier uit Aalst die instond voor de halftijdse 2de ziekenwagen in Ninove zou immers worden teruggeroepen naar Aalst.

In een reactie meldde Tania De Jonge :  “Forza Ninove heeft enkel tot doel de mensen via leugens angst aan te jagen, en dit pik ik als burgemeester niet langer.  Ik ben de leugens van Guy D’haeseleer dan ook beu”.

Wel, de realiteit is dat wat Guy D’haeseleer aankondigde nu jammer genoeg waarheid is geworden.  De beroepsambulancier is sinds vorige week teruggeroepen naar Aalst, waardoor er noodingrepen moeten gebeuren en dus extra vrijwilligers moeten worden opgeroepen om de halftijdse ziekenwagen (we spreken zelfs niet meer over voltijds) te bemannen.   Er is nu al een acuut tekort aan vrijwilligers.  Hierdoor moet nu een andere beroepsbrandweerman uit Ninove inspringen voor de halftijdse 2de ziekenwagen waardoor die niet langer beschikbaar is bij brand.

Het spreekt voor zich dat er, met het verlof in het vooruitzicht, dan ook operationele problemen zitten aan te komen. Dit heeft niets te maken met mensen bang maken of angst aanjagen, maar met een realistische kijk op de zaak.  Forza Ninove zal de zaken altijd blijven stellen zoals ze zijn, en doet niet mee aan de goednieuwsshow van de burgemeester waardoor problemen onder de mat worden geveegd, en dus niet worden aangepakt.

Dit is absoluut onaanvaardbaar! Het is niet te vatten dat er zo gespeeld wordt met mensenlevens. Eens te meer is duidelijk dat onze stad  Ninove weinig of niets in de pap te brokken heeft in de zone Zuid-Oost, en men zich duidelijk heeft laten rollen. Het kan absoluut niet dat de stad enkel maar mag betalen, doch in ruil daarvoor steeds minder dienstverlening krijgt.

Forza Ninove eist dan ook dat de stad eindelijk ingrijpt en desnoods de financiering van de zone stopzet tot op het moment dat beide ziekenwagens 24/24 bemand zijn. Er staan hier immers mensenlevens op het spel.

Forza Ninove ijvert al jaren voor voltijdse 2de ziekenwagen

Ninove klaagt al jaren het feit aan dat er in Ninove slechts 1 ziekenwagen 24/24 bemand is.  De 2de ziekenwagen is slechts bemand op weekdagen tussen 8 en 16 uur.

Goed om weten is dat de 1ste ziekenwagen ongeveer 1.500 keer per jaar uitrijdt, of gemiddeld 4 à 5 maal per dag.   De 2de ziekenwagen rijdt gemiddeld ongeveer 1 keer per dag uit.

Dit is natuurlijk grotendeels het gevolg van het feit dat de 2de ziekenwagen enkel operationeel is tussen 8 en 16 uur. Dit zijn de uren waarop de meeste mensen aan het werk zijn, meestal buiten Ninove.  Het is dan ook onbegrijpelijk dat de 2de ziekenwagen, tijdens de week na 16 uur en in het weekend, buiten dienst staat in kazerne. Want dit zijn net de momenten waarop de meeste Ninovieters thuis zijn, en de kans dat er een beroep moet worden gedaan op de ziekenwagen het grootst is.

Het gevolg is natuurlijk dat er in die gevallen ziekenwagens vanuit Aalst, Geraardsbergen of Liedekerke (Civiele Bescherming) moeten worden opgeroepen om Ninovieters in nood te helpen.  Dit tot 4 keer per dag.

Bovendien is het zo dat Ninove al vele jaren niet meer beschikt over een ziekenhuis met spoeddienst, waardoor de gewonden of zieken ook nog eens moeten worden weggebracht naar de spoeddiensten van Aalst of Geraardsbergen.

Het is nogal duidelijk dat op deze manier cruciale tijd wordt verspild in geval van ernstige ongevallen of gezondheidsproblemen, met alle gevolgen van dien. Net omwille juist van feit dat Ninove geen spoeddienst meer heeft, zijn 2 voltijds bemande ziekenwagens geen overbodige luxe, en dus absoluut nodig.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...