Wie is wie?

Op zoek naar iemand?

Ilse Malfroot

Gemeenteraadslid/
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Outerstraat 134

9406 Outer

Tel. 0499/86.50.32

ilse.malfroot@live.be

Dany Goessens

Secretaris/ Ledenwerking/
Lid BCSD OCMW
Coördinator Sociale Media

Denderhoutembaan 201

9400 Ninove

Tel. 0475/62.97.35

dany@dagocom.be

Guy D’haeseleer

Voorzitter/ Senator/
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid/
Lid BCSD OCMW/
Coördinator Forza Ninove Ondernemingen

Brusselseheerweg 102

9403 Neigem

Tel. 0495/48.36.97

guy.dhaeseleer@telenet.be

Stefaan Van Schepdael

Adj. Organisatie /
Gemeenteraadslid / vervanger BCSD

Rendestede 19

9400 Denderwindeke

Tel. 0471/11.31.39

stefvs007@yahoo.com

Levi Verberckmoes

Gemeenteraadslid

Botermelkstraat 51

9400  Appelterre-Eichem

Tel. 0475/83.62.30

brandhout.verberckmoes@hotmail.com

Femke D’Hondt

Gemeenteraadslid

Paul De Montplein 8 bus 3

9400 Ninove

Tel. 0495/66.89.60

dhondtfemke@hotmail.com

Gerd Rassaerts

Gemeenteraadslid

Dokstraat 70

9402 Meerbeke

Tel. 0478/96.24.45

grassaerts@skynet.be

Sanne Plancke

Coördinator jongeren / Gemeenteraadslid

Lietersberg 47

9400 Denderwindeke

Tel. 0475/45.92.63

sanne.plancke@telenet.be

Hedwig Steenhout

Gemeenteraadslid

Berrebroeckstraat 13

9406 Outer

Tel. 0475/97.89.22

hedwig.steenhout@hotmail.com

Dirk Van Opdenbosch

Lid BCSD OCMW

Klein Brabant 45

9402 Meerbeke

Tel. 0477 23 42 53

Renaat Raes

Gemeenteraadslid

Ophemstraat 100

9400 Voorde

Tel. 0474/31.45.35

renaatraes@hotmail.com

Waltniel Raf

Gemeenteraadslid

Gemeentehuisstraat 12

9402 Meerbeke

Tel. 0471/05.44.17

raffotograaf@hotmail.com

Corijn Rudy

Ondervoorzitter / Gemeenteraadslid

Roe 20

9401 Pollare

Tel. 0498/88.31.65

rudy.corijn@skynet.be

Vanbrabant Caroline

Gemeenteraadslid

Bovenhoekstraat 50

9406 Outer

Tel. 0477/48.36.17

vanbrabant.caroline@telenet.be

Verdoodt Dirk

Gemeenteraadslid

Flierendries 11

9400 Denderwindeke

Tel. 0483/00.15.15

verdoodt.dirk@telenet.be

Ardans Bavo

Gemeenteraadslid

Hofstad 46

9400 Okegem

Tel. 0475/38.15.32

ardansbrandstoffen@pandora.be

Sophie Tiebergijn

Gemeenteraadslid

Brakelsesteenweg 179

9406 Outer

Tel. 0475/26.80.45

sophie.tiebergijn@hotmail.com

Carola De Brandt

Penningmeester / Provincieraadslid

Ternat 261

9402 Meerbeke

Tel. 054/32.38.73

carola.de.brandt@oost-vlaanderen.be

Luc Roelandt

Lid BCSD / OCMW

Kollestraat 7

9406 Outer

Tel: 0474/65.23.77

lucroelandt7@gmail.com

Freida Taylor

Bestuurslid / Coördinator Forza Ninove +
= (mensen met migratieachtergrond)

Denderhoutembaan 201

9400 Ninove

freida@dagocom.be

Tel: 0472/35.58.59

Anja Dewinne

Bestuurslid / Coördinator Forza Ninove Senioren

Dokstraat 14

9402 Meerbeke

Tel: 0475/50.81.60

anja.dewinne@telenet.be

Gunther Goessens

Bestuurslid / Coördinator Organisatie

Godeystraat 21

9406 Outer

Tel: 0496/02.84.18

gen.goessens@skynet.be