FORZA TV : moskee Meerbeke : kazakdraaierij stadsbestuur in ruil voor moslimstemmen!

    De werken aan de Meerbeekse moskee zijn vergevorderd. Binnenkort kunnen de autobussen aanschuiven, net zoals dit trouwens het geval was n.a.v. de illegale gebedsdiensten (inmiddels bijna 9 jaar geleden), tot Forza Ninove de activiteiten liet stilleggen. Dat deze d√©marche Tania De Jonge stemmen zal opleveren staat buiten kijf....