Tania De Jonge “regeert” als vrouwelijke Erdogan op stadhuis. Personeel trekt aan de noodrem.

Inhoud brief Management-Team ongezien Forza Ninove kwam via een gunstige wind in het bezit van een schrijven van het Management Team van de stad Ninove aan het Schepencollege.  De inhoud van deze brief is ronduit onrustwekkend en nooit gezien in onze stad.  De topambtenaren van de stad en OCMW hebben...