Focus

Ninovieters slachtoffer van gebrekkig groenonderhoud – Forza Ninove wil dat stadsbestuur haar verantwoordelijkheid neemt

Ninovieters slachtoffer van gebrekkig groenonderhoud Forza Ninove wil dat stadsbestuur haar verantwoordelijkheid neemt Bewoners van o.a. de Hazeleestraat (foto’s bijlage) en de wijk Hof Ter Duyst klagen terecht over de gevolgen van het gebrekkig groenonderhoud in hun wijken.  De bomen zijn er al lange tijd niet meer gesnoeid, en de...

Forza Ninove wil wekelijkse ophaling restafval – Ook oplossing voor incontinentiemateriaal

Forza Ninove wil wekelijkse ophaling restafval  Ook oplossing voor incontinentiemateriaal Wekelijkse ophaling restafval Forza Ninove stelt vast dat het aantal wooneenheden in Ninove-centrum in grote mate toeneemt. Deze wooneenheden worden echter steeds maar kleiner (zeer kleine of totaal gebrek aan berging of stockageruimte). Dit heeft als gevolg dat steeds meer...

Forza Ninove eist dat OPC stopt met heksenjacht op chauffeurs – Honderden onwettige boetes uitgeschreven.

Forza Ninove eist dat OPC stopt met heksenjacht op chauffeurs Honderden onwettige boetes uitgeschreven. Afspraken niet nageleefd Honderden gedupeerden van illegale boetes Forza Ninove eist dat er met onmiddellijke ingang een einde wordt gesteld aan de illegale praktijken van Optimal Parking Control (OPC). Honderden chauffeurs werden reeds de dupe van...

Ninovieter wordt bestolen en zakken voldoen niet aan de normen

Ninovieter wordt bestolen en zakken voldoen niet aan de normen Resultaat onderzoek huisvuilzakken Test-aankoop geeft Forza Ninove gelijk Forza Ninove heeft er zich, bij monde van Senator Guy D’haeseleer en Gemeenteraadslid Gerd Rassaerts, reeds meerdere malen over beklaagd dat de kwaliteit van de Ninoofse huisvuilzakken steeds maar achteruit boert, dit...

Forza Ninove wil stopzetting opvang vluchtelingen – Concentratie vreemdelingen in Meerbeke in buurt school onaanvaardbaar

Forza Ninove wil stopzetting opvang vluchtelingen in Ninove Concentratie vreemdelingen in Meerbeke in buurt school onaanvaardbaar Forza Ninove wil met onmiddellijke ingang de stopzetting van de opvang van vluchtelingen in onze stad. Meerbeke moet nu, naast de komst van een moskee, ook opdraaien voor het gros van de vluchtelingen. Ten...

Forza Ninove tegen verkeersluw maken van de binnenstad – Verlies parkeerplaatsen rampzalig voor handelaars

Forza Ninove tegen verkeersluw maken van de binnenstad Verlies parkeerplaatsen rampzalig voor handelaars Forza Ninove is absoluut gekant tegen de plannen van het Ninoofse schepencollege om de binnenstad (Burchtstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat) verkeersluw te maken. Door deze maatregel zou in deze handelswijk de helft van de parkeerplaatsen verdwijnen, wat rampzalig is...